Jak wybrać przesiewacze do kruszywa?

Przesiewacze to maszyny, dzięki którym można dokonać precyzyjnej klasyfikacji i separacji danego materiału.

Wykorzystywane są one w wielu branżach. Stosuje się je m.in. podczas recyklingu gruzu, w pracach kopalnianych oraz w budownictwie. Zalety tej maszyny są znane w wielu przedsiębiorstwach, które poznając jej działanie, nie mogą się bez niej obejść.

Rzecz jasna dobór odpowiedniego modelu przesiewacza zależy od rodzaju kruszywa, jaki będziemy przerabiać. Dlatego przed zakupem należy wiedzieć, jakie powinny być dobre przesiewacze do kruszywa, które nas interesuje.

Jakie jest działanie przesiewacza?

Przesiewacze do kruszywa to maszyny, które mają za zadanie rozdzielenie i klasyfikowanie kruszywa w celu oczyszczenia go ze zbędnych drobin i grudek. Przesiewanie odbywa się poprzez wibrację, która silnie oddziałuje na tworzące przesiewacz sita. Następnie po etapie rozdzielenia, przesiewany materiał trafia do przenośników taśmowych, które przenoszą produkt na pryzmy.

Co przesiewa przesiewacz?

Procesowi przesiewania w przesiewaczu możemy poddać różnego rodzaju kruszywo, piasek, węgiel, żwir, kompost, ziemię oraz odpady.

Jakie są rodzaje przesiewaczy?

Przesiewacze dzielą się a kilka rodzajów, które sprawdzają się do poszczególnych procesów przesiewu, jak i do danego rodzaju przesiewanego materiału. Można podzielić je na dwie grupy. Jedna odpowiada za przesiew kruszyw suchych, a druga za separację materiałów wilgotnych.

Przesiewacz wstępny

Wyposażony jest on w dwa sita. Jedno, które posiada większe oczka, znajduje się u góry, a drugie o mniejszej szerokości oczek zainstalowane jest u dołu. Dzięki niemu produkowane są dwa produkty, a także odpad.

Przesiewacz bębnowy

Najczęściej stosuje się go podczas siania ziemi. Bardzo rzadko służy do wytracania gliny.

Przesiewacz gwiazdkowy

Ten rodzaj przesiewaczy służy do przesiewania odpadów komunalnych oraz biomasy.

Przesiewacz grysowy

Ma on płaski kształt. Jak wskazuje jego nazwa – wykorzystywany jest do przesiewu grysu.

Przesiewacz wysoko wibracyjny

Nadaje się do wytwarzania frakcji odlewniczych. Dzięki niemu produkuje się produkty tzw. chemii budowlanej. Przesiewacz wysoko wibracyjny charakteryzuje się dużą precyzją, lecz niewielką wydajnością.

Comments are closed.