Co określa umowa o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa

Wiele firm chce chronić swoje własności intelektualne, mogą być to różnego rodzaju dane wrażliwe informacjami, dane, strategie czy różnego rodzaju zasobami, które dają przewagę konkurencyjną.

Dlatego też zobowiązują swoich pracowników do zachowania poufności zwłaszcza po zakończeniu współpracy. Często do umowy o pracę zostaje więc dołączony aneks, w którym szczegółowo określa się zasady zachowania poufności. Określa się także jakie dane są szczególnie chronione, dzięki temu można chronić najważniejsze dla firmy dane. Mogą być to przykładowo dane klientów, kwoty umów, czy też sposoby ich pozyskiwania. Firmy we własnym zakresie określają jakie dane wrażliwe powinny być chronione, często też w firmie oznacza się je jako poufne. Umowa o zachowaniu poufności, jest to wiążąca umowa prawna, która ustanawia poufne stosunki między jej stronami, w których zabrania stronie otrzymującej określonego rodzaju informacji dzielenia się tymi informacjami. Zabrania także stronie korzystania z takich informacji w sposób inny niż w związku z określonym celem umowy. Przykładowo pracownik może posługiwać się pewnymi danymi tylko na swoim stanowisku pracy, w czasie czynności związanych bezpośrednią z wykonywanymi czynnościami.

Celem tego rodzaju umowy jest umożliwienie stronom swobodnego udostępniania poufnych informacji bez obawy, że trafią one w ręce konkurentów, oraz zapobieganie upublicznieniu tych informacji.

Umowy o zachowaniu poufności są często stosowane w świecie biznesu, szczególnie w odniesieniu do pracowników, własności intelektualnej takiej jak tajemnice handlowe. Ponadto umowy tego rodzaju można również podpisać na zakończenie współpracy, na przykład wtedy, gdy partner lub pracownik zdecyduje się odejść z firmy, czy też rozwiązać umową współpracy. Jeżeli chcemy stworzyć tego rodzaju umowę z pracownikiem wówczas pomocny może okazać się adwokat Poznań prawo pracy, które obowiązuje w danym kraju także musi być respektowane w umowie. Umowy są zazwyczaj dostosowane do okoliczności określonej transakcji i tego, kto będzie udostępniać poufne informacje, a także to, co powinno być uważane za poufne. Dlatego firmy powinny zachować szczególną ostrożność przy określaniu, jaki rodzaj informacji jest uważany za poufny w ramach umowy, oraz na jak długo strony muszą zachować poufność tych informacji.

Comments are closed.