Trwałe i wszechstronne w zastosowaniu akumulatory kwasowo-ołowiowe

Wartość amperogodzin akumulatora jest miarą tego, ile prądu elektrycznego może on dostarczyć.

Typowe parametry akumulatorów samochodowych mieszczą się w przedziale od 75 do 120 Ah. Na przykład akumulator 100 Ah może dostarczać 5 A przez 20 godzin, 10 A przez 10 godzin lub 20 A przez 5 godzin i tak dalej. W zależności od głębokości rozładowania i temperatury roboczej, uszczelniony kwasowo-ołowiowy zapewnia 200 do 300 cykli rozładowania i ładowania. Głównym powodem jego stosunkowo krótkiej żywotności cyklicznej jest korozja siatkowa elektrody dodatniej, wyczerpywanie się materiału aktywnego i rozszerzanie się płyt dodatnich. Te zmiany są najbardziej powszechne w wyższych temperaturach roboczych. Trwałość w całym cyklu życia oznacza stabilność gęstości energii i gęstości mocy baterii przy powtarzających się cyklach ładowanie i rozładowywanie, i jest potrzebna dla długiej żywotności baterii wymaganej w większości zastosowań. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę temperaturę, w której będzie działać budowane urządzenie. W wysokich temperaturach niektóre elementy baterii ulegną rozpadowi i mogą podlegać reakcjom egzotermicznym. Wysokie temperatury ogólnie zmniejszają wydajność większości akumulatorów. Trwałe i wszechstronne w zastosowaniu akumulatory kwasowo-ołowiowe

Akumulatory kwasowo-ołowiowe mają wiele zalet, są dostępne we wszystkich kształtach i rozmiarach oraz nie wymagają żadnej konserwacji.

Jest to najlepszy wybór pod względem niezawodności i możliwości pracy, bez problemów wytrzymują powolne, szybkie cykle ładowania i dobrze znoszą przeładowanie. Prawidłowo stosowany akumulator kwasowo-ołowiowy jest trwały i zapewnia niezawodną obsługę. Długotrwałe, odporne i wszechstronne akumulatory agm zapewniają także najlepszą wartość mocy i energii na kilowatogodzinę, oraz najdłuższy cykl życia. Dodatkowo około 97 procent ołowiu można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać w nowych bateriach. Baterie kwasowo-ołowiowe są niedrogie i proste w produkcji, oferują niski poziom samorozładowania, który jest najniższy spośród wszystkich akumulatorów.

Comments are closed.