Odszkodowania dla represjonowanych w okresie komunizmu

W latach 1945-1989 wielu opozycjonistów narażonych było na różnego rodzaju represje ze strony aparatu bezpieczeństwa, warto zwrócić uwagę iż niektóre osoby były także represjonowane przez radzieckie organy w latach 1944-1956.

Ustawa z 23 lutego 1991 roku mówi o unieważnieniu orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych przez sądownictwo komunistyczne. W związku z tym osoby które poddawane były represjom mogą ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. O zadośćuczynienie mogą ubiegać się także osoby, które przeciwstawiały się kolektywizacji wsi.

Odszkodowania dla represjonowanych w okresie komunizmu

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za represjonowanie?

Obecnie także osoby które represjonowane były w stanie wojennym w 1981 roku także mogą uzyskać status osoby represjonowanej, dodatkowo warto zwrócić uwagę iż 14 sierpnia 2020 weszła w życie ustawa która mówi również o możliwym świadczeniu dla osób które zostały zesłane lub deportowane przez władze ZSRR w latach 1939-1956. W przypadku osób represjonowanych należy zwrócić się do odpowiedniego organu będzie to sąd okręgowy gdzie należy uzyskać decyzję o unieważnieniu wyroku sądu komunistycznego.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 mówi także o tym iż zadośćuczynienie mogą otrzymać osoby wobec których została wydana jedynie decyzja lub orzeczenie jednak żadne konsekwencje nie zostały realnie wyciągnięte. Dlatego też coraz więcej osób składa wnioski o przyznanie odszkodowania, mogą oczywiście robić to osoby represjonowane ale także ich rodziny, często także ich w imieniu występują kancelarie prawne. Pomoc prawna może być bardzo ważna jeżeli przykładowo nie wiemy jakie dokumenty należy zebrać.

Z pewnością odszkodowanie dla represjonowanych może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych, obecnie w sądach toczy się wiele postępowań dotyczących przyznania odszkodowania czy też zadośćuczynienia. W tym wypadku warto zwrócić uwagę iż odszkodowanie uzyskać osoby represjonowane ale także dzieci osób represjonowanych, dlatego też obecnie wiele osób ubiega się o tego rodzaju zadośćuczynienie.

Comments are closed.