Lean w biznesie

Co to jest Lean?

Lean zakłada identyfikowanie oraz zwalczanie wszystkiego tego, co doprowadza do marnotrawienia zasobów. Oparta jest na Systemie Produkcyjnym Toyoty, które zostało opracowane po II wojnie światowej.

Doradztwo Lean- na czym polega?

Dla każdej działalności gospodarczej istnieją trzy pola, na których musi działać: jest to jakość oferowanego produktu, terminowość wykonania usługi oraz wiedza, którą posiada przedsiębiorca, na temat kosztów. Jednak osoby na co dzień uczestniczące w danym procesie, mogą nie zauważać pewnych zależności, które prowadzą do obniżenia jakości oferowanych produktów lub usług albo nie dostrzega możliwości zmniejszenia ewentualnie optymalizacji kosztów oraz procesów.
W niemal każdym przypadku zdarza się, że takie zależności będzie lepiej widziała osoba „z zewnątrz” niż ktoś, kto codziennie uczestniczy w procesach dziejących się w danej firmie, a ponadto taka osoba nie ma powiązania z pracownikami, dzięki czemu jej spojrzenie na daną sytuację jest bardziej obiektywne. Dzięki zewnętrznemu audytowi i doradztwu Lean, każdy przedsiębiorca może dowiedzieć się jak efektywniej zarządzać. Jedną z czołowych firm zajmujących się profesjonalnym doradztwem lean jest Lean Institute https://lean.org.pl/ Specjaliści z tej firmy od lat doradzają właścicielom firm oraz wdrażają skuteczne rozwiązania w oparciu o system zarządzania lean.


Co można osiągnąć?

Cele doradztwa nie dotyczą jedynie kosztów, ale i wzmocnienia przedsiębiorstwa na każdym poziomie organizacyjnym. Ma ono dostarczać niezbędnych informacji dla przedsiębiorcy, żeby ten mógł efektywniej instruować i przyuczać pracowników do danego zadania oraz ustalać pewne standardy, które mogą być wykorzystywane w jednostce gospodarczej. Doradztwo Lean dotyczy również określenia celów oraz podtrzymania nowych standardów po wprowadzonych zmianach. Lean zwraca uwagę na pracowników firmy- na rozwój ich umiejętności, dzięki czemu mogą oni efektywniej wykonywać swoje obowiązki lub po prostu nabywać nowe, dzięki czemu podwyższone zostaną ich kwalifikacje.

Dzięki doradztwu Lean również zwiększy się satysfakcja klientów, którzy otrzymają produkt tańszy i wyższej jakości.

Comments are closed.