Jak działają herbicydy?

Herbicydy to środki agrochemiczne działające na określone rośliny.

Są używane w rolnictwie do niszczenia wszystkich roślin niepożądanych, uważanych za chwasty. Niektóre rośliny, które są rzeczywiście pożądane, są również traktowane herbicydami. Na przykład ziemniaki można zebrać wcześniej, jeśli zielona roślina na powierzchni gleby zostanie wysuszona przez herbicydy.

Jak działają herbicydy?

Jakie zabiegi herbicydowe wybrać na wiosnę?

Aby zniszczyć rośliny, wiele herbicydów zmienia chemiczne lub biologiczne procesy zachodzące w roślinach. Powoduje to obumieranie zaatakowanych roślin. Herbicydy mogą działać selektywnie, tylko na niektóre gatunki roślin, lub na prawie wszystkie rośliny, z jakimi mają kontakt. Rozróżnia się herbicydy selektywne, które są skuteczne przeciwko niektórym roślinom, oraz herbicydy totalne, czyli powalające, które są skuteczne przeciwko wszystkim roślinom. Herbicydy powalające są wchłaniane przez zielone części rośliny, a nie przez korzenie i nie mają trwałego efektu chemicznego.

Selektywnie działające herbicydy wykorzystują na przykład różne kształty i struktury roślin, szczególne właściwości metaboliczne, różne typy korzeni, takie jak korzenie płaskie lub głębokie lub wiek roślin, na przykład kiełkujące chwasty. Środki chwastobójcze dzielą się na herbicydy dolistne i herbicydy glebowe. Te pierwsze przenikają przez liście i uszkadzają chwasty w miejscu kontaktu z mieszaniną opryskową. Stosuje się je głównie przeciwko chwastom jednorocznym. Inne herbicydy dolistne działają ogólnoustrojowo i są rozprowadzane po całej roślinie przez wiązki naczyniowe.

Herbicydy glebowe są pobierane przez korzenie i rozprowadzane po całej roślinie, stosuje się je głównie przed siewem lub przed wschodami. Możemy zastosować wybrane herbicydy na wiosnę lub jesienią. Artykuł o preparatach chwastobójczych stosowanych na wiosnę możemy znaleźć na stronie https://innvigo.com/zabiegi-herbicydowe-na-wiosne/. Wiele chwastów rozwija się znacznie szybciej niż rośliny zasiane na polu, dlatego należy je odpowiednio wcześnie zwalczać, aby nie stanowiły dla plonów konkurencji. W ten sposób rośliny mają swobodny dostęp do wody, światła i składników odżywczych pobieranych z gleby, rozwijają się prawidłowo.

Comments are closed.