Testowanie oprogramowania zmniejsza koszty

Jednym z podstawowych elementów rozwoju oprogramowania jest jego testowanie. Należy odpowiednio sprawdzić oprogramowanie, aby można było wykryć wszystkie błędy.

Musisz sprawdzić wszystkie krytyczne elementy, złe działanie programu może obejmować na przykład nieprawidłowe podawanie danych. Powinniśmy upewnić się, że nieprawidłowe podanie danych nie spowoduje awarii systemu, a jedynie poda kod błędu lub wskaże użytkownikowi prawidłowy sposób dostarczenia danych. Z pewnością testowanie jest nieodzowną częścią pracy, nieoczekiwana awaria systemu może spowodować przerwę w firmie korzystającej z naszego oprogramowania. Oczywiście testowanie jest procesem, w którym programista ręcznie sprawdza działanie programu, imitując w ten sposób działanie zwykłego użytkownika. Następnie możesz złapać i naprawić problemy, których nie widzimy w kodzie programu. Jednym z przykładów może być błąd w obliczeniach, możemy sobie wyobrazić, jakie straty może ujawnić biuro rachunkowe, które utrzyma rachunki firmy z wadliwym oprogramowaniem. W wielu programach może być wymagane podanie różnych rodzajów danych osobowych, warto sprawdzić, czy oprogramowanie zaakceptuje je we właściwym formacie. Możemy przygotować niektóre komórki w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko błędu ze strony użytkownika.

Firmy produkujące oprogramowanie muszą zapewnić, że ich produkt końcowy jest niezawodny, dlatego testowanie jest częścią tego procesu.

Programista sprawdza działanie systemu, naśladując działanie programu, dostarczając dane i sprawdzając wyniki. Test może dotyczyć na przykład metody wprowadzania danych, wypełnione komórki mogą mieć określone atrybuty, na przykład może być wymagany adres e-mail lub tekst. Program sprawdza, czy dane zostały poprawnie dostarczone. Wdrażając testy integracyjne, unikniemy przyszłych problemów związanych z konserwacją oprogramowania. Klient musi otrzymać niezawodny produkt, który nie spowoduje problemów. W przypadku różnych rodzajów programów księgowych sprawdź poprawność obliczania kwot, procentów lub podatków. Oczywiście zawsze sprawdzamy program, gdy wartość wynosi zero.

Comments are closed.