Faktoring – najważniejsze informacje

Faktoring to nic innego, jak swojego rodzaju usługa finansowa, która charakteryzuje się głównie tym, że opiera się na sprzedaży należności przez firmę, bądź też przez dane przedsiębiorstwo na rzecz konkretnej instytucji finansowej.

Faktor w takiej sytuacji odkupuje faktury za zniżkę, która została przez niego udzielona, a w następnej kolejności zajmuje się ich ściąganiem od kontrahentów.

Dzięki zastosowaniu faktoringu każde przedsiębiorstwo ma możliwość bezpiecznego przyśpieszenia napływu gotówki, a to z kolei daje sposobność na zwiększenie płynności finansowej, a dodatkowo w skuteczny sposób umożliwia łatwiejsze finansowanie, jeżeli chodzi o bieżącą działalności firmy. W przypadku faktoringu bez regresu, faktor będzie brał na siebie wszelkie ryzyko, które jest związane z niewypłacalnością danego klienta, a to z kolei co zwiększa bezpieczeństwo finansowe dla takiego przedsiębiorcy.

Warto również zaznaczyć, że faktoring może przyjąć różnorodne formy, do jednych z nich zaliczyć można z całą pewnością na przykład faktoring krajowy i zagraniczny, faktoring z regresem oraz bez regresu, ale również faktoring pełny i bezzwrotny, bądź też faktoring z zaliczką oraz bez zaliczki. Warunki faktoringu w każdym przypadku będą uzależnione przede wszystkim od umowy zawartej między factorami a przedsiębiorstwem, ale również będą uzależnione od specyfiki branży, a dodatkowo od ryzyka związanego z transakcjami handlowymi.

Faktoring - najważniejsze informacje

Kiedy faktoring powinien być zastosowany?

Problemy rozpoczynają się wtedy, kiedy zaczyna zbliżać się wyznaczony termin zapłaty naszych faktur, a danemu klientowi niestety nie udało się zgromadzić w dalszym ciągu żądanych środków. W takiej sytuacji idealne zastosowanie może znaleźć właśnie faktoring.

Faktoring powoduje, że konkretne zobowiązanie kontrahenta zostaje pokryte przez inny podmiot (czyli przez faktora), którym może zostać dla przykładu bank. Inaczej mówiąc, faktor ma możliwość dokonania wykupienia faktur od przedsiębiostwa, które je wystawiło.

Comments are closed.